Jak přidat událost click na každý ContexMenu položky pomocí seznamu?

0

Otázka

Snažím se převést řetězec do seznamu ContexMenu. Jak mohu použít klepněte na tlačítko události pro každou položku a zobrazit zprávu s textem klikli položku?

CS

public partial class MainWindow : Window
{
  public MainWindow()
  {
    InitializeComponent();

    List<string> list = new List<string>()
    {
      "item1", "item2", "item3"
    };
    context.ItemsSource = list;
  }
}

XAML

<Window x:Class="wpftest.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:wpftest"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Grid Name="grid" Background="Gray">
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="100"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <Grid.ContextMenu>
      <ContextMenu Name="context"/>
    </Grid.ContextMenu>
  </Grid>
</Window>

Obrázek

enter image description here

.net c# contextmenu wpf
2021-11-15 15:13:56
1

Nejlepší odpověď

0

Můžete to udělat v 2 způsoby.

Prostřednictvím budování ContextMenu od code-behind:

// ----- XAML part
<Grid Name="grid" Background="Gray">
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="100"/>
  </Grid.ColumnDefinitions>
</Grid>

// ----- Code part 

// Initialize context menu
var contextMenu = new ContextMenu();
   
// Fill context menu with items 
for (int i = 1; i <= 3; i++)
{
  // Create simple item with some text on it
  var menuItem = new MenuItem { Header = "Item #" + i };
  // Add click handler
  menuItem.Click += delegate { _ = MessageBox.Show(menuItem.Header + " was clicked"); };
  // Add item to menu
  contextMenu.Items.Add(menuItem);
}

// Set context menu to grid
grid.ContextMenu = contextMenu;

Prostřednictvím nastavení klepněte na tlačítko obslužné rutiny z XAML pro každého MenuItem:

// ----- XAML part
<Grid Name="grid" Background="Gray">
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="100"/>
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <Grid.ContextMenu>
    <ContextMenu>
      <MenuItem Header="Item #1" Click="ContextMenuItem_Click"/>
      <MenuItem Header="Item #2" Click="ContextMenuItem_Click"/>
      <MenuItem Header="Item #3" Click="ContextMenuItem_Click"/>
    </ContextMenu>
  </Grid.ContextMenu>
</Grid>

// ----- Code part

// One click handler for each MenuItem.
// You can differ MenuItems by Header property for example
private void ContextMenuItem_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  if (sender is MenuItem menuItem)
    _ = MessageBox.Show(menuItem.Header + " was clicked");
}
2021-11-15 15:37:54

V jiných jazycích

Tato stránka je v jiných jazycích

Русский
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................