Otázky a odpovědi týkající se programování - xpress-optimizer

MISDP/MISOCP v cvxpy
Snažím se vyřešit následující problém v CVXPY. Problém je smíšené celočíselné SDP vzhledem k PSD matice jsme řešení. Nicméně, podle tohoto seznamu to vypadá, jako by žádný z řešitelů zvládne takový problém. Můžeme využít skutečnosti, že A je matice 2x2 nějak převést na smíšené číslo SOCP problém? import cvxpy as cp import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np np.random.seed(271828) m = 2; n = 50 x = np.random.randn(m,n) off = cp.Variable(boolean=True) A = cp.Variable((2,2), PSD=True) b = cp.Variable(2) obj = cp.Maximize(cp.log_det(A)) constraints = [ cp.norm(A@...
Teplý start v Pyomo + Xpress
Potýkám se s velkým optimalizační problém. Pyomo je použit jako obal, xpress se používá jako řešitel. Každý běh jsem uložit hodnoty proměnných za účelem načtení těchto hodnot do proměnných, než řešení problému znovu. Tak jsem chtěl provést teplý start. Řešitel volání vypadá takto: opt = SolverFactory('xpress_direct') results = opt.solve(model, warmstart=True, tee=True) V tee-log vidím, že problém je vyřešen od začátku, a mé předpoklady o počáteční hodnoty nejsou brány v úvahu. Mám dvě otázky: Jak interpretovat tee log (nenašel jsem podrobnosti v dokumentaci); Jak t...