Otázky a odpovědi týkající se programování - tablecolumn

Jak použít kontextové menu SwiftUI řádek Tabulky?
Zjistil jsem, že nový stůl je součástí SwiftUI 3.0 je jako hračka, která může být použita snadno, ale je obtížné rozšířit více funkcí. TableRow a TableColumn dědit z hodnoty objektu. Jak mohu získat pohled na řadě? Chci nastavit jinou kontextovou nabídku pro každý řádek. Kromě toho, chci, aby kontextovou nabídku záhlaví sloupce. Jak to provést na základě Tabulky component? Nechci použít Seznam komponent. struct Person: Identifiable { let givenName: String let familyName: String let id = UUID() } @State private var people = [ Person(givenName: "Juan", fami...
contextmenu swiftui tablecolumn tablerow
2021-11-16 23:43:33