Otázky a odpovědi týkající se programování - registrykey

Jak zakázat klíče registru systému Windows, aniž by odstranění
Chtěl jsem zakázat položky v systému Windows kontextové menu, tak jsem našel klíč vztahující se k němu. Odstranění tohoto klíče může vyřešit můj problém, ale je tam jiný způsob, než odstranění by dělat práci? Možná, že přidání "--" řetězec před jeho "default" hodnoty?
contextmenu regedit registry registrykey
2021-11-24 06:41:27
OpenSubKey() klíč Registru je "Absolutní Cestu"?
Pomocí Microsoft.Win32.RegistryKey C# funkce, které vyžadují cestu registru, jako OpenSubKey()pomocí cesty, jako @"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" generuje chybová zpráva "Absolutní informace o cestě je nutné." Jaká je syntaxe pro vytvoření absolutní cesta nutná?
.net c# registry registrykey
2021-11-18 11:00:39