Otázky a odpovědi týkající se programování - filechooser

Jak mohu získat FileChooser k naplnění TextView během TableRow stvoření?
Problém: mám potíže dostat FileChooser třídy naplnit TextView během TableRow vytvoření. Já obdržení Invocation Exception v Android "looper.java" což se zdá být způsobeno proměnnou tagTrace=0 čte jako "!=0". Takže, nejsem si jistý, jak jsem může být schopen řešení. To, co se snažím dělat: snažím se stavět na existující proces. Když uživatel klikne na tlačítko "+" v záhlaví řádek TableLayoutto vytváří řadu s dvěma názory: "Smazat" (-) Button v řádku.dítě(0) a TextView v řádku.dítě(1). To dělá to úspěšně. Tam je Singleton třídy, které spravuje různé typy TableRow výtvory pr...
android filechooser java tablerow
2021-10-21 13:18:53