Otázky a odpovědi týkající se programování - android-tablelayout

Jak mám nastavit TableRow mobilní šířkách v TableLayout programmaticallly?
Problém: Když jsem se vybrat soubor s dlouhou cestu nebo název, síly sousedních sloupcích zmizí. Rozvržení xml jen pozice TableLayout jako zástupný symbol v Activity a kód v jazyce Java se používá k vytvoření `TableRows a názory podle potřeby. To, co se snažím dělat: uživatel může klikněte na tlačítko "Přidat" a vyberte soubor na svém telefonu, které mají být přidány jako cestu a název souboru do TableRow v TableLayout. První sloupec obsahuje tlačítko ( - ) volitelně odstranit nově přidané TableRow, a druhý sloupec obsahuje cestu a název souboru. Co jsem zkoušel: mám poc...
android android-tablelayout tablerow
2021-11-17 20:22:02
Android - Odstranění mezery mezi TableLayout Řádky
Chci odstranit mezi Tlačítko "0" a Tlačítko "1". Mým cílem je mít stejný prostor, mezi nimi i Tlačítko "X". UI výsledek Tato řešení nefunguje: Jak odstranit prostor mezi dvěma řádky, v Tablelayout? Jak snížit prostor mezi dvěma řádky Tabulky Rozložení pro android? Také, Tlačítko "X" by se klenou přes oba řádky, které to dělá jen, když jsem dal větší textSize. <TableLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"> <TableRow> <TableLayout android:layout_width="0sp" ...