Jak mohu vyřešit androidx.appcompat.widget.SearchView nelze přetypovat na android.widget.SearchView

0

Otázka

Vím, že existuje mnoho otázek o tom chyby. Zkoušel mnoho řešení, jsem si uvědomil, že něco bylo jinak v mém případě. Může někdo prosím pomoci? Zkoušel jsem se přihlásit searchview k recyclerviewa vložen filter() v reyclerview adapter a setOnQueryTextListener v mainactivity.

Ale mám následující chybě: androidx.appcompat.widget.SearchView cannot be cast to android.widget.SearchView

MainActivity.kt

import android.app.Activity
import android.content.Context
import android.content.Intent
import android.graphics.Canvas
import android.graphics.drawable.Drawable
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.*
import androidx.core.content.ContextCompat
import androidx.recyclerview.widget.DividerItemDecoration
import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
import com.example.co_investorux_ui.databinding.ActivityMainBinding
import com.example.co_investorux_ui.databinding.ItemViewBinding
import com.sothree.slidinguppanel.SlidingUpPanelLayout
import java.util.*
import kotlin.collections.ArrayList
import android.app.SearchManager
import android.widget.SearchView
import android.widget.SearchView.OnQueryTextListener

...

val searchview :SearchView = findViewById(R.id.search_view)
    searchview.setOnQueryTextListener(object:SearchView.OnQueryTextListener{
      override fun onQueryTextSubmit(query: String?): Boolean {
        return false
      }

      override fun onQueryTextChange(newText: String?): Boolean {
        adapter.filter.filter(newText)
        return false
      }
    })

...

getFilter()

override fun getFilter(): Filter {
      return object : Filter() {
        override fun performFiltering(charSequence: CharSequence): FilterResults {
          val charString = charSequence.toString()
          if (charString.isEmpty()) {
            searchList = itemList
          } else {
            val filteredList = ArrayList<CoinList>()

            for (coin in itemList) {
              if (coin.name.contains(charString)) {
                filteredList.add(coin)
              }
            }
            searchList = filteredList
          }
          val filterResults = FilterResults()
          filterResults.values = searchList
          return filterResults
        }

        override fun publishResults(
          charSequence: CharSequence,
          filterResults: FilterResults
        ) {
          searchList = filterResults.values as ArrayList<CoinList>
          notifyDataSetChanged()
        }
      }
    }

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.sothree.slidinguppanel.SlidingUpPanelLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/mainFrame"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:gravity="bottom"
  app:umanoDragView="@id/slide_layout"
  app:umanoPanelHeight="16dp"
  tools:context=".MainActivity">

  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:id="@+id/first_layout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <androidx.appcompat.widget.SearchView
      android:id="@+id/search_view"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/recyclerview"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/inside_layout"/>

  </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

</com.sothree.slidinguppanel.SlidingUpPanelLayout>

Nevím, co je moje vina. Jak to mohu vyřešit?

android android-studio kotlin searchview
2021-11-24 06:30:49
2

Nejlepší odpověď

1

Ve vašem dovozu,

Vyměňte

import android.widget.SearchView

S

import androidx.appcompat.widget.SearchView
2021-11-24 06:37:12
0

V xml, můžete použít androidx SearchView

 androidx.appcompat.widget.SearchView

ale ve vašem kotlin kód android.widget.SearchView

import android.widget.SearchView

To je důvod, proč nemůžu obsazení

2021-11-24 06:52:36

V jiných jazycích

Tato stránka je v jiných jazycích

Русский
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................