Jak zobrazit pravidlo brány firewall porty s powershell

Příklady kódu

1
0

Jak zobrazit pravidlo brány firewall porty s powershell

Get-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Remote Desktop' |
Format-Table -Property Name,
DisplayName,
DisplayGroup,
@{Name='Protocol';Expression={($PSItem | Get-NetFirewallPortFilter).Protocol}},
@{Name='LocalPort';Expression={($PSItem | Get-NetFirewallPortFilter).LocalPort}},
@{Name='RemotePort';Expression={($PSItem | Get-NetFirewallPortFilter).RemotePort}},
@{Name='RemoteAddress';Expression={($PSItem | Get-NetFirewallAddressFilter).RemoteAddress}},
Enabled,
Profile,
Direction,
Action

Související stránky

Související stránky s příklady

V jiných jazycích

Tato stránka je v jiných jazycích

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

Populární v této kategorii

Oblíbené stránky s příklady v kategorii