Pascal Hra

Příklady kódu

0
0

Pascal Hra

program game;

var
    Deck  : Array [1..4,1..13] of integer;
    suit_var, card_var : Integer;
    card: integer;

    Shuffle : Array [1..4, 1 ..13] of integer;
    suit2_var, card2_var : Integer;

begin
   for suit_var := 1 to 4 do
        begin
			for card_var := 1 to 13 do
         for card:= 1 to 13 do

        		Deck[suit_var] [card_var] :=card;
		end;

   for suit_var := 1 to 4 do
        begin
			for card_var := 1 to 13 do
          begin

        if suit_var=1 then
        write('diamond');

        if suit_var=2 then
        write('clubs');

        if suit_var=3 then
        write('hearts');

        if suit_var=4 then
        write('spades');
          write(',');

         if card_var=11 then
         write('Jack');

       if card_var=12 then
       write('Queen');

       if card_var=13 then
       write('King');

       if card_var=1 then
       write('Ace');

       if card_var=2 then
       write('Two');

       if card_var=3 then
       write('Three');

        if card_var=4 then
        write('Four');

       if card_var=5 then
       write('Five');

       if card_var=6 then
       write('Six');

       if card_var=7 then
       write('Seven');

        if card_var=8 then
        write('Eight');

        if card_var=9 then
        write('Nine');

       if card_var=10 then
       write('Ten');
          write('  ');
		      end;

       end;
readln;
end.

Související stránky

Související stránky s příklady

V jiných jazycích

Tato stránka je v jiných jazycích

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Балгарскі
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................